VÕ NHẤT NAM DI SẢN VĂN HOÁ QUÝ GIÁ CỦA NGƯỜI VIỆT

         Dân tộc Việt Nam đã trải qua hơn 1.000 năm dài nô lệ dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc nhưng vẫn kiên cường quật khởi vùng lên giành độc lập và sau đó tiếp tục kiên trì, anh dũng chống trả những cuộc chiến tranh xâm lược trong gần 1.000 năm tiếp theo của các triều đại phong kiến phương Bắc - một đối thủ mạnh hơn gấp nhiều lần để giữ vững nền độc lập, vì thế mà dân tộc Việt Nam là dân tộc duy nhất trong cộng đồng Bách Việt không bị Hán hoá, diệt vong và cũng vì thế nên có thể nói giá trị lớn nhất của người Việt Nam chúng ta là ý chí tự cường và bất khuất. Suốt trong quá trình lịch sử nhân loại ít có một dân tộc nào đã phải chiến đấu gian nan như thế, bền bỉ, dẻo dai như thế...

Chi tiết

Tin tức hoạt động Nhất Nam Hải Dương (Cập nhật 24/24)

 

 

Chi tiết

Các Câu lạc bộ võ Nhất Nam ở Hải Dương.

 

 

  

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết,liên hệ trực tiếp với phụ trách CLB.

Chi tiết

 
ẤN TƯỢNG ẢNH